Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kamasa Tomasz

Tomasz Piotr Kamasa

ur. w 1961 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Był jednym z członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Poznańskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działałalności opozycyjniej m.in. drukował i kolportował czasopisma i ulotki. W 1982 r. udostępnił on swoje mieszkanie na potrzeby opozycyjnej drukarni, w której drukowano „Poznański Tygodnik Wojenny” oraz ulotki wzywające do manifestacji trzynastego dnia każdego miesiąca. Tomasz Kamasa został zatrzymany 4.09.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, skąd zwolniono go 2.04.1983 r. Wyrokiem z 9.05.1983 r. Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał Tomasza Kamasę na 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3600 zł grzywny. Wyrokiem Sądu Najwyższego - Izby Wojskowej z 28.07.1983 na podstawie ustawy o amnestii z 1983 wyrok Sądu Wojsk Lotniczych został uchylony, a postępowanie karne wobec Tomasza Kamasy umorzono.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej