Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Andrzej Filipski

ur. w 1952 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Wiesław Filipski był pracownikiem Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie zaangażowanym w działalność podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie Lublina od 1982 r. Zajmował się kolportażem nielegalnych pism, biuletynów, informatorów i innych bezdebitowych wydawnictw.
W związku z prowadzoną działalnością, w dniu 3 listopada 1983 r. został zatrzymany, a następnie postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla miasta Lublina z dnia 5 listopada 1983 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Nakazem z dnia 23 grudnia 1983 r. został zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej