Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mirecki Kazimierz

Kazimierz Mirecki

ur. w 1946 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Kazimierz Mirecki prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem ,,Solidarności'', organizatorem struktur związkowych i współorganizatorem wielu akcji opozycji.
W czasie powstawania niezależnych związków zawodowych został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ ,,S'' w swoim zakładzie pracy, był współorganizatorem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ ,,S'' w Kołobrzegu, a w lipcu 1981 roku został wybrany do Zarządu Regionu ,,Pobrzeże'' w Koszalinie.
Po 13.12.1981 r. nie zaprzestał prowadzonej działalności w zdelegalizowanych strukturach. Od 1982 r. pozostawał objęty stałą kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa. Pomimo prowadzonej obserwacji, przeszukania mieszkania oraz rozmów ostrzegawczych, utrzymywał kontakty z innymi działaczami ,,S'' i brał udział opozycyjnych demonstracjach. W ramach działań prewencyjnych przed świętem 1 maja 1983 r. został zatrzymany na 24 godziny. Działał na rzecz reaktywowania ,,S'', krytykował nowo powstałe związki zawodowe. Przez kolejne lata, pomimo inwigilacji i kolejnych rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, nie zmienił poglądów i nie zaprzestał działalności opozycyjnej.
W 1989 roku w ramach zespołu organizacyjnego brał udział w odbudowie struktur koszalińskiej ,,Solidarności".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej