Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kister Henryk

Henryk Andrzej Kister

ur. w 1929 roku w m. Kolonia Bartoszycha
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 61/2024
Biogram
Henryk Kister, w 1982 r. zatrudniony jako kierowca w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Gdyni, od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną poprzez organizację strajku w swoim miejscu pracy, który miał miejsce od 14 grudnia 1981 r. do 18 grudnia 1981 r. W związku z tą działalnością Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni w dn. 19 grudnia 1981 r. wszczęła śledztwo przeciwko Panu Henrykowi Kisterowi, w wyniku którego został on aresztowany tego samego dnia i w dn. 20 grudnia 1981 r. osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z 31 grudnia 1981 r. Pan Henryk Kister został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w dn. 22 lutego 1982 r. podwyższyła wyrok w sprawie Pana Henryka Kistera na 2 lata pozbawienia wolności, a on sam został w dn. 8 marca 1982 r. przetransportowany do Zakładu Karnego w Koronowie. Od 9 kwietnia 1983 r. Pan Henryk Kister przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Rada Państwa PRL korzystając z prawa łaski w dn. 12 kwietnia 1983 r. warunkowo zwolniła Pana Henryka Kistera z odbywania kary, wyznaczając mu okres próby na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN