Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hrybacz Ewa

Ewa Maria Hrybacz

ur. w 1960 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Ewa Hrybacz w latach 1984-1989  działała przeciw dyktaturze komunistycznej. 
Współpracowała z Ruchem Młodzieży Niezależnej i Ruchem „Wolność i Pokój” w Gorzowie Wielkopolskim. Redagowała biuletyn RMN w Gorzowie Wlkp. pt. „Szaniec”. W jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy RMN i WiP. Za działalność ulotkową i wywieszanie transparentów o treści antypaństwowej była wielokrotnie karana w 1988 r. przez Kolegia ds. Wykroczeń. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN