Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mickiewicz Zbigniew

Zbigniew Mickiewicz

ur. w 1952 roku w m. Aleksandrów Kujawski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Zbigniew Mickiewicz był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Remontowo-Budowlanych i Mechanicznych Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych „Budkrusz” w Aleksandrowie Kujawskim oraz organizatorem ruchu związkowego na terenie Aleksandrowa Kujawskiego. W 1981 r. był członkiem i etatowym pracownikiem  Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, oddelegowanym z Rejonowej Komisji Koordynacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Był też delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. 
Z powodu prowadzonej działalności został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 13 lutego 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie. Po zwolnieniu z  internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN