Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sandauer Adam
Adam Marek Sandauer
ur. w 1950 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Jako student fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w marcu 1968 r. brał udział w manifestacjach studenckich w Warszawie.  Od maja 1968 r. członek grupy skupionej wokół Bogusławy Blajfer i Eugeniusza Smolara. Sporządzał i kolportował na terenie Warszawy ulotki, w których domagano się zaprzestania represji wobec uczestników marcowych demonstracji studenckich, przestrzegania konstytucji, a także wyrażających sprzeciw wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. M. in. w dniu 8 listopada 1968 r. rozrzucał ulotki skierowane przeciw V Zjazdowi PZPR wprost z samochodu na ulicach Warszawy.
W dniu 16 listopada 1968 r. zatrzymany pod zarzutem uszkodzenia dekoracji ulicznej poświęconej V Zjazdowi PZPR, za co został skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny (postępowanie prokuratorskie w sprawie druku i kolportażu ulotek umorzono w 1969 r. na podstawie przepisów amnestyjnych). W latach 1968-1969 zawieszony w prawach studenta. 
W latach 80. współpracował z Konfederacją Polski Niepodległej.  

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN