Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hejna Jan

Jan Hejna

ur. w 1941 roku w m. Pokrzywnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014
Biogram
Jan Hejna był działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Celulozowo-Papierniczych we Włocławku, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej.
Był inicjatorem akcji protestacyjnych w swoim zakładzie pracy. W związku z aktywną działalnością związkową  został internowany w okresie od dnia 13 grudnia 1981 do dnia 15 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie. Po zwolnieniu z internowania był nadal inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Trzynastego grudnia roku pamiętnego. Internowania w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego [...], Bydgoszcz-Gdańsk 2011,
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN