Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łapczyński Kazimierz

Kazimierz Łapczyński

ur. w 1954 roku w m. Gruszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 354/2016
Biogram
Pracownik Kuźni Zakładu Mechaniczno – Odlewniczego Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie. Uczestnik czarnego marszu podczas juwenaliów w Krakowie w 1977 r. po śmierci Stanisława Pyjasa. Brał udział w mszach świętych odprawianych z okazji rocznic. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Oddziałowej związku w Kuźni HiL, przewodniczący Komisji Zakładowej Zakładu Mechaniczno – Odlewniczego HiL. Członek Komisji Robotniczej Hutników. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 16 grudnia 1981 r. uczestnik strajku w hucie. Podczas pacyfikacji strajku potajemnie opuścił teren huty; do stycznia 1982 r. w ukryciu. 
Współorganizator podziemnych struktur „Solidarności” w hucie. Współzałożyciel Komitetu Ocalenia Solidarności, a następnie organizacji GROT. Organizator i uczestnik manifestacji w Nowej Hucie. Zaangażowany w działalność Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. 
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną w listopadzie 1982 r. powołany do odbycia służby wojskowej. Osadzony w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze koło Łomży. Zwolniony w lutym 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN