Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Stanisław Wielgosz

ur. w 1952 roku w m. Sięciaszka Druga
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
Był jednym z inicjatorów powołania do życia Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "S" w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej w „Mostostalu". Brał również czynny udział w organizacji międzyzakładowego ruchu związkowego. W 1980 r był współzałożycielem MKZ „Ziemia Podlaska”, został wybrany w skład Prezydium MKZ. Był także delegatem do Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z  działaczami "Solidarności”, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej.
Pan Marian Wielgosz nie zaniechał jednak prowadzenia działalności związkowej i zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Wszedł w skład tajnej KZ w „Mostostalu” i podejmował działania w obronie represjonowanych działaczy. Był również kolporterem podziemnej prasy i wydawnictw, a także aktywnym uczestnikiem manifestacji, akcji protestacyjnych i uroczystości patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. 
Przed rocznicowymi obchodami 1 i 3 maja, w dniu 30.04.1983 r.  został prewencyjnie zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 godzin. 
Z powodu swej działalności Pan Marian Wielgosz był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie, wielkorotnie prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze (m.in. przed wizytą papieża) i dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej