Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Genowefa Kołodziejska-Bek

ur. w 1942 roku w m. Zagroba
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2012
Biogram
Była działaczką podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. W okresie od 25 sierpnia do 9 grudnia 1982 r. była tymczasowo aresztowana. Przebywała w areszcie KWMO w Płocku, następnie w Areszcie Śledczym w Łodzi. Została uznana winną tego, że w okresie od lipca do sierpnia 1982 r. w Płocku sporządziła kilkadziesiąt ulotek i pism w celu rozpowszechniania ich na terenie zakładu pracy. Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 8 grudnia 1982 r. została skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszącej 3 lata oraz 60 tys. zł grzywny. Po opuszczeniu aresztu nie zaprzestała prowadzenia działalności opozycyjnej. W latach 1982-1987 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z działalnością w ramach Komitetu Oporu Społecznego w miejscu pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej