Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Świątyński Andrzej

Andrzej Marek Świątyński

ur. w 1955 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Andrzej Marek Świątyński brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Andrzej Marek Świątyński, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. W dniu 27.06.1976 r. skierowano wobec niego do Kolegium do spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia wniosek o ukaranie w trybie przyspieszonym. Został skazany na 2 miesiące aresztu i w dniu 28.06.1976 r. umieszczony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, skąd 29.07.1976 r. przewieziono go do Aresztu Śledczego w Radomiu. Decyzją Komisji Orzecznictwa do spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim, która uchyliła orzeczenie Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, Pan Andrzej Marek Świątyński został w dniu 30.07.1976 r. zwolniony z aresztu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN