Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozimala Irena

Irena Teresa Kozimala

ur. w 1961 roku w m. Przeworsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Irena Kozimala od 1980 r. była studentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w 1981 r. wstąpiła do Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Komitetem Pomocy Internowanym, Aresztowanym i Potrzebującym Pomocy przy klasztorze oo. Bernardynów w Rzeszowie. Uczestniczyła w kolportażu podziemnej prasy. Po ukończeniu studiów podjęła w 1984 r. pracę w Szkole Podstawowej w Dębowie. W ramach działalności dydaktycznej pełniła również funkcję instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Organizowała zbiórki drużyn harcerskich w punkcie katechetycznym przy kościele oo. Bernardynów w Przeworsku, wyjazdy do miejsc kultu religijnego oraz uczestnictwo młodzieży w strojach organizacyjnych w uroczystościach kościelnych. Organizowała wmurowanie w kościele oo. Bernardynów w Przeworsku w dn. 9.11.1986 r. tablicy upamiętniającej 75-lecie istnienia ZHP w Przeworsku.  Za „naruszenie zasad świeckości” została pozbawiona w 1986 r. przez Komendanta Hufca ZHP w Przeworsku funkcji drużynowej. Pomimo tego organizowała spotkania harcerzy w obiektach sakralnych. W kwietniu 1988 r. współorganizowała w Rzeszowie i Przeworsku w ramach  IV Katolickiego Tygodnia Historycznego pod hasłem „Harcerstwo w służbie Bogu i Ojczyźnie” wykłady i prelekcje dla społeczeństwa. We wrześniu 1988 roku brała udział w reaktywowaniu jawnej działalności NSZZ „Solidarność” w Muzeum w Przeworsku. W 1989 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    • D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005, s. 216, 243
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN