Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Józef Kupiturski

ur. w 1960 roku w m. Ostrowite
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2015
Biogram
Jan Kupiturski pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni jako monter instalacji budowlanych. Uczestniczył w strajku w sierpniu 1980 r. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” został członkiem Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie stoczni, za co został zwolniony z pracy. W okresie od stycznia do marca 1982 r. Jan Kupiturski kolportował na terenie Trójmiasta ulotki „Niezależny Serwis Informacyjny Solidarności” oraz biuletyn „Krzyk”. 3 marca 1982 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 5 lipca 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej skazał go w trybie doraźnym na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych. 2 sierpnia 1983 r. wymiar kary złagodzono o połowę. Karę odbywał w Zakładach Karnych w Potulicach i Braniewie, zwolniony 14 czerwca 1984 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej