Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brzózka Andrzej

Andrzej Marian Brzózka

ur. w 1953 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2017
Biogram
Pan Andrzej Marian Brzózka od 1980 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, a po zdelegalizowaniu związku kontynuował swoją opozycyjną działalność w jego podziemnych strukturach na terenie woj. radomskiego. W styczniu 1981 r. został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie „Techmatrans” w Radomiu, skąd w okresie od 16.03.1981 r. do 24.05.1981 r. był oddelegowany do pracy w zarządzie regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. W związku ze swoją działalnością został w dniu 10.05.1982 r. zatrzymany, a następnie internowany. Przebywał w ośrodkach odosobnienia w Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie-Załężu. Został zwolniony z internowania w dniu 07.12.1982 r. Po odzyskaniu wolności Pan Andrzej Marian Brzózka kontynuował działalność opozycyją, w wyniku czego w dniu 3.05.1983 r. został zatrzymany na 48 godzin. Ponadto wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i dokonywano przeszukań w jego miejscu zamieszkania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej