Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Adamski

ur. w 1960 roku w m. Oborniki Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016
Biogram
Pan Artur Adamski był fotografem dokumentującym wydarzenia uliczne w Polsce lat osiemdziesiątych oraz współtwórcą podziemia młodzieżowego na Dolnym Śląsku.
W roku 1982 był współzałożycielem Niezależnej Organizacji Młodzieży Polskiej, w ramach której zajmował się prowadzeniem konspiracyjnej działalności poligraficznej oraz uczestniczył w akcjach ulotkowych. Po przyłączeniu pod koniec 1982 r. konspiracyjnej NOMP do Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej nadal zajmował się organizacją podziemnego punktu poligraficznego, kolportażem prasy podziemnej oraz rozbudową konspiracyjnej biblioteki wydawnictw drugiego obiegu.
Od 1983 r. pan Artur Adamski pełnił funkcję redaktora naczelnego biuletynu PNOM pt.: „Młodzież”, a w 1984 r. rozpoczął współpracę z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i biuletynem studenckim „CDN”.
W latach 1984 - 1990 pan Artur Adamski prowadził działalność opozycyjną w strukturach Solidarności Walczącej. Pełnił funkcję kuriera podziemnych wydawnictw pomiędzy Wrocławiem a Trójmiastem oraz zajmował się drukowaniem prasy podziemnej. W 1986 r. jako współorganizator Niezależnej Oficyny Studenckiej, we własnym mieszkaniu założył drukarnię powielaczową. W 1989 r. został członkiem Rady Oddziału Solidarności Walczącej Dolny Śląsk oraz ostatnim z redaktorów naczelnych tygodnika „Solidarność Dolnośląska”. Ponadto redagował teksty w pismach: „Liczą się Czyny” oraz „Kontra” oraz był współzałożycielem Klubu Myśli Politycznej „Wolni i Solidarni”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej