Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szałek Andrzej

Andrzej Stanisław Szałek

ur. w 1949 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 138/2017
Biogram
Był jednym z organizatorów struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Białogardzie. Został wybrany przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, wszedł w skład Komisji Zakładowej, a następnie został jej przewodniczącym. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. 15 grudnia 1981 r. w zakładowej stołówce rozdawał pracownikom ulotki nawołujące do rozpoczęcia akcji protestacyjnej i informował o sytuacji w kraju. Został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. 30 grudnia 1981 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Z uwagi na zły stan zdrowia został zwolniony z odbywania reszty orzeczonej kary w grudniu 1982 r. Po wyjściu na wolność kontynuował dotychczasową działalność, organizował comiesięczne spotkania po mszach w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie. Podczas jednego z nich, w 1985 r. w trakcie składania wieńca w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, został zatrzymany i osadzony w areszcie. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń został skazany na karę 3-miesięcznego aresztu. Następnie Wyrokiem Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 6 września 1985 r. za obrazę funkcjonariuszy pełniących służbę podczas zatrzymania w dniu 31 sierpnia, został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem z dnia 16 lipca 1986 r. został przedterminowo zwolniony z więzienia i od dnia 23 lipca 1986 r warunkowo odzyskał wolność.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN