Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pińkowski Józef

Józef Antoni Pińkowski

ur. w 1946 roku w m. Kałęczynek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Józef Pińkowski od września 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego „Poltex” w Łodzi. Po 13.12.1981 r. kontynuował działalność związkową, angażując się w organizację akcji ulotkowych, malowanie haseł antykomunistycznych, organizację pomocy socjalnej dla osób represjonowanych, kolportaż wydawnictw podziemnych i ulotek, w tym „Zawsze Solidarni”, „Przedwiośnie”, „Jesteśmy”. 6.09.1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi pod zarzutem organizowania systemu drukowania i kolportażu druków bezdebitowych na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego w warunkach stanu wojennego. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na mocy wyroku z 28.03.1983 r. uniewinnił go i zwolnił z aresztu. W latach 1982–1983 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN