Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Mieczysław Ochędzan

ur. w 1952 roku w m. Szczytno Opolskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rejonie Dróg Publicznych w Świebodzinie. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Od 31 grudnia 1981 r. działał w organizacji „Podziemie NSZZ Solidarność Ziemi Świebodzińskiej” pod pseudonimem „Ewa”. Był łącznikiem, zajmował się także kolportażem ulotek i innych materiałów bezdebitowych na terenie zakładu pracy oraz w miejscowościach sąsiadujących ze Świebodzinem. Informował również organizację w której działał o nastrojach społecznych panujących w miejscu zatrudnienia. Za swoją działalność został zatrzymany 22 marca 1982 r. W dniu 24 marca 1982 r. został tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze, a następnie skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia. W dniu 17 czerwca 1982 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał Adama Ochędzana na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych oraz opłatę na rzecz Skarbu Państwa. Został zwolniony z Zakładu Karnego w dniu 10 lutego 1983 r. Po zwolnieniu nadal kontynuował działalność podziemną aż do 1987 r. za co był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Feniks”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej