Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cedrych Walenty

Walenty Mieczysław Cedrych

ur. w 1946 roku w m. Niewiesz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Walenty Cedrych od 1984 r. angażował się w działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”.  W ramach tej aktywności skompletował sprzęt nagłaśniający, gromadził ulotki i  nielegalne wydawnictwa np. „Podpunkt”, „Portowiec”. W dniu 9 października 1985 r. za przedmiotową działalność został tymczasowo aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku 7 stycznia 1986 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Walentemu Cedrychowi oskarżając go o aktywny udział w działalności zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”, gdzie miał zajmować się kolportażem ulotek i wydawnictw, nawoływać do bojkotu wyborów do Sejmu i podejmować akcje protestacyjne. W dniu 12 września 1986 r. Sąd Najwyższy w Warszawie na wniosek Prokuratury Generalnej umorzył postępowanie karne, 13 września 1986 r. odzyskał wolność. 
W dniu 13 czerwca 1987 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska skazało Walentego Cedrycha na 50 000 zł grzywny, przepadek zatrzymanego mienia i podanie orzeczenia do publicznej wiadomości za to, że 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku-Zaspie posiadał przy sobie transparent o treści antypaństwowej i ordynarnie odnosił się do służb porządkowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej