Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szarłowicz Bronisław
Bronisław Szarłowicz
ur. w 1950 roku w m. Sieniawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011

Biogram

Był współzałożycielem i przewodniczącym Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” oraz aktywnym uczestnikiem i zwolennikiem akcji protestacyjnych i strajków. W latach 1982-1989 był współorganizatorem siatki kolportażowej pisma „Feniks” sygnowanego przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim oraz pisma Ruchu Młodzieży Niezależnej „Szaniec”. W okresie od 22 czerwca 1981 r. do 11 grudnia 1985 r. był objęty kontrolą operacyjną przez Służbę Bezpieczeństwa. 13 grudnia 1981 r. został internowany za swoją działalność w strukturach NSZZ „Solidarność”. Początkowo został osadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie przeniesiony do Zakładu Karnego w Głogowie. Od 25 lutego 1982 r. przebywał w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a 14 czerwca 1982 r. został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Został zwolniony z internowania 24 lipca 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989, t. 3 - Polska Północna, pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN