Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wanda Emilia Kolasa

ur. w 1937 roku w m. Pogwizdów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pani Wanda Kolasa była aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Gliwic. Przed wprowadzeniem stanu wojennego jako współorganizator NSZZ „Solidarność” w placówkach szkolnych na terenie Gliwic, pełniła funkcję członka Prezydium NSZZ „Solidarność” Placówek Oświaty i Wychowania w Gliwicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności niepodległościowej. Była współorganizatorem i uczestnikiem szeregu spotkań z przedstawicielami opozycji politycznej wywodzącej się z kręgów NSZZ „Solidarność”. 
W latach 80-tych organizowała nielegalne struktury w szkolnictwie na terenie Gliwic. Inspirowała środowisko nauczycielskie do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych, nie wstępowania do Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie uczestniczenia w pochodach 1 Maja. 
Społecznie zajęła się rozdziałem darów pomocy charytatywnej prowadzonej przy parafii Świętych Piotra i Pawła w Gliwicach. 
Uczestniczyła ponadto w organizowanych mszach patriotycznych na terenie Gliwic w latach 80-tych.
W listopadzie 1988 r. wystosowała wraz z innymi nauczycielami byłymi działaczami NSZZ ”Solidarność” petycje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prymasa Polski, Sejmu PRL i Lecha Wałęsy w sprawie legalizacji NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 25 II 1989 r. na spotkaniu działaczy, zdelegalizowanych wówczas struktur NSZZ „Solidarność” w Ustroniu, została wybrana w skład powołanej Rady Działaczy Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”. Była odpowiedzialna za zorganizowanie struktur „Solidarności” w środowisku nauczycielskim Gliwic. W kwietniu 1989 r. w Wydziale Oświaty w Gliwicach zgłosiła fakt powstania Tymczasowej Międzyszkolnej Komisji NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej