Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kozieł Andrzej
Andrzej Kozieł
ur. w 1951 roku w m. Ćmielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim”, przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Remontowo-Mechanicznym. Współorganizował  i uczestniczył w strajku okupacyjnym w miejscu pracy, który odbył się w dniach 13-15.12.1981 r. Należał do sekcji informacji, która przygotowała wiadomości. W czerwcu 1985 r. został zastępcą przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ostrowieckiej hucie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

- Solidarność 1980-1989. Polska południowa, tom. 6, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN