Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kozieł Andrzej

Andrzej Kozieł

ur. w 1951 roku w m. Ćmielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”  w Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim”, przewodniczącym Komisji Wydziałowej na Wydziale Remontowo-Mechanicznym. Współorganizował  i uczestniczył w strajku okupacyjnym w miejscu pracy, który odbył się w dniach 13-15.12.1981 r. Należał do sekcji informacji, która przygotowała wiadomości. W czerwcu 1985 r. został zastępcą przewodniczącego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ostrowieckiej hucie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • - Solidarność 1980-1989. Polska południowa, tom. 6, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN