Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szczypczyński Tadeusz

Tadeusz Szczypczyński

ur. w 1953 roku w m. Dąbrowa Górnicza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” przy Hucie im. Lenina w Nowej Hucie. Z powodu tej działalności w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został internowany i represjonowany w specjalnym obozie wojskowym w Czerwonym Borze. Tadeusz Szczypczyński i pozostali internowani - represjonowani za działalność związkową zakwaterowani byli w 20 barakach, zbudowanych z trzech połączonych wagonów towarowych każdy, odizolowanych od pozostałej części jednostki wojskowej. Warunki zamieszkania były wybitnie represyjne (piętrowe prycze metalowe po 50 w każdym baraku, znikome, całkowicie niewystarczające na warunki zimowe ogrzewanie, pozbawienie kontaktów ze światem zewnętrznym). Podobny charakter miała wykonywana, przez osadzonych w obozie rezerwistów, praca przy budowie drogi na poligonie w warunkach surowej zimy bez odpowiedniego sprzętu. W 1988 roku Pan Tadeusz Szczypczyński brał udział w trwającym od 26.04.1988 roku i brutalnie spacyfikowanym 5.05.1988 roku strajku w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina w Nowe Hucie. Wszedł w skład Komitetu Strajkowego powołanego przez strajkujących, a następnie znalazł się w składzie Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” KMH i L., który rozpoczął działalność 18.05.1988 r. Z tego powodu Tadeusz Szczypczyński objęty był kontrolą operacyjną oraz zwolniony został z pracy w KMH i L, a w jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, Wojskowe obozy specjalne 1982-1983, Lublin 2013
    • Inteligentna forma represjonowania, red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016
    • Paweł Wierzbicki, Strajk w Nowej Hucie 1988 w: Sowiniec nr 41, półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2012