Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicki Marek

Marek Nowicki

ur. w 1953 roku w m. Wojkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, zajmował się drukowaniem oraz kolportażem podziemnego pisma „Wolny Związkowiec”. W latach 1988–1989 pełnił funkcję redaktora naczelnego wspomnianego pisma. W chwili wprowadzenia stanu wojennego brał udział w strajku na Wydziale Automatyki „Huty Katowice”. Ze względu na swoją działalność opozycyjną 21 sierpnia 1982 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 25 października 1982 r. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat. Po zwolnieniu z aresztu został internowany w okresie od 25 października do 11 grudnia 1982 r., przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Został ponownie aresztowany 14 czerwca 1984 r., zwolniony na mocy amnestii 27 lipca 1984 r. W latach 1988–1989 był przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Automatyki Huty „Katowice”. W latach 1982–1985 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej