Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krezymon Jan

Jan Romuald Krezymon

ur. w 1946 roku w m. Kamień Pomorski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Jan Krezymon był działaczem NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńskiego, zatrudnionym w Spółdzielni Inwalidów w Toruniu. Pełnił funkcję członka Zarządu Regionu oraz wchodził w skład Komitetu Założycielskiego Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość". Z ramienia władz Regionu został powołany w skład zespołu, który miał za zadanie przygotowanie strajku generalnego w kraju.
Dnia 28 listopada 1981 r. współtworzył marsz protestacyjny w Toruniu skierowany przeciwko władzom administracyjnym i politycznym, MO, SB oraz PZPR. 
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 18 grudnia 1981 r. do 19 marca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach.
Wobec nie zaprzestania działalności opozycyjnej  został ponownie internowany w okresie od 10 maja 30 czerwca 1982 r.  w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
W 1983 r. wyemigrował do Francji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej