Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisława Kazimiera Grabowska

ur. w 1942 roku w m. Ostrów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Od 1980 r. zaangażowała się w działalność NSZZ „Solidarność” – była przewodniczącą Komisji Zakładowej w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Zielonej Górze.  Od lipca 1982 r. do grudnia 1983 r. wraz z innymi działaczami „Solidarności” zorganizowała i prowadziła podziemną działalność wydawniczą na terenie województwa zielonogórskiego. Pisała artykuły do „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego”, zajmowała się korektą tekstów, dostarczała materiały do powielania (kalki, papier) i kolportowała bezdebitowe biuletyny. Brała udział w tworzeniu i kolportowaniu miesięcznika „Solidarność Lubuska”.  W związku ze swoją działalnością została zatrzymana 30.01.1984 r., zwolniono ją następnego dnia po złożeniu wyjaśnień. Postanowieniem z 2.08.1984 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze umorzył postępowanie karne przeciwko Stanisławie Grabowskiej na mocy amnestii. W związku ze swoją działalnością była inwigilowana przez SB w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Pryzmat”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej