Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Michał Wacławik

ur. w 1951 roku w m. Sosnowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od października 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w tworzeniu struktur Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Brał udział w spotkaniach z kierownictwem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, czego wynikiem było nawiązanie współpracy polegającej m.in. na wymianie nielegalnej literatury. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w związku z propagowaniem poglądów prosolidarnościowych, został zwolniony z pracy w redakcji pisma „Sport”. W 1982 r. współorganizował jeden z pierwszych w Tychach punktów kolportażu nielegalnych wydawnictw. W latach 1985-1989 należał do grupy działaczy zajmujących się drukowaniem i kolportażem podziemnego pisma „Solidarność Dziś i Jutro”. Był również autorem artykułów publikowanych w prasie podziemnej. W latach 1983-1989, w związku ze swoją działalnością opozycyjną, był objęty obserwacją i kontrolą operacyjną WUSW w Katowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN