Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Hardt Wojciech
Wojciech Robert Hardt
ur. w 1952 roku w m. Milanówek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Od 1976 r. współpracował z KOR, a następnie z ROPCiO. W latach 1977-1978 był członkiem „Nurtu Niepodległościowego”- grupy opozycyjnej utworzonej przez byłych działaczy organizacji „Ruch”, grupę Leszka Moczulskiego i opozycjonistów młodzieżowych. Przepisywał i kolportował zakazane wydawnictwa, zbierał składki na cele organizacyjne. W domu w Grodzisku Mazowieckim przechowywał niezależne publikacje i udostępniał go na spotkania opozycyjne. Uczestniczył w manifestacjach niepodległościowych w dniach nieuznawanych w PRL świąt narodowych. Zbierał podpisy pod listami do władz, m.in. w sprawie opublikowania w Dzienniku Ustaw ratyfikowanych przez rząd Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. W 1979 r. współtworzył podziemne wydawnictwo Biblioteka Historyczna i Literacka. W latach 1976-1981 pracował w Ośrodku Dokumentacji i Studiów Społecznych. Współredagował wydawnictwa ODiSS „Chrześcijanin w świecie” i Biuletyn Młodych Inteligentów Katolickich. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w organizację pomocy dla osób represjonowanych. W domu w Grodzisku Mazowieckim ukrywał opozycjonistów poszukiwanych listami gończymi. Kontynuował działalność wydawniczą i kolporterską. Po zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki pełnił straż przy jego grobie. W 1989 r. współorganizował i przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” w Grodzisku Mazowieckim.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006
Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury, Nr 5/2013, Gdańsk 2013
Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na rzecz wolności, red. W. Hardt, Milanówek 2012
K. Bońkowski, Szliśmy po zwycięstwo. Wspomnienia założycieli Obywatelskiego Komitetu Wyborczego "Solidarność" w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki 2009