Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Stanisław Drozd

ur. w 1960 roku w m. Ropienka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W nocy 4/5 kwietnia 1984 r. Pan Janusz Drozd dokonał zniszczenia zawartości gabloty, zawierającej materiały propagandowe KZ PZPR na Wydziale Mechanicznym Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Za ten czyn został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. W wyniku dokonanego przeszukania w miejscu zamieszkania Pana Janusza Drozda, zakwestionowano 12 sztuk wydawnictw bezdebitowych.  W rezultacie Kolegium Karno-Administracyjne ukarało Pana Janusza Drozda grzywną w wysokości 20 tys. złotych. Dodatkowo na skutek działań Służby Bezpieczeństwa, Pan Janusz Drozd został zwolniony z pracy w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Ww. odwołał się w tej sprawie do Terenowej Komisji Odwoławczej, która podtrzymała decyzję dyrekcji Huty. Wkrótce Pan Janusz Drozd został ponownie zatrudniony w ww. zakładzie pracy. 
Pan Janusz Drozd w latach 1985-1986 r. aktywnie uczestniczył  w spotkaniach organizowanych w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które odbywały się w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Należał do grupy opozycjonistów zgromadzonych przy kościele pw. Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Do uczestnictwa w ww. spotkaniach Pan Janusz Drozd namawiał również swoich kolegów z pracy. W dniu 16 XII 1985 r. brał udział w pochodzie zmierzającym pod krzyż KWK „Wujek”  w Katowicach, celem upamiętnienia pacyfikacji ww. kopalni w grudniu 1981 r. Za nielegalny udział w ww. zgromadzeniu, skierowano wniosek do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydencie Miasta Katowice, które ukarało Pana Janusza Drozda grzywną w wysokości 50 tys. złotych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej