Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lachowski Krzysztof

Krzysztof Lachowski

ur. w 1957 roku w m. Pulsze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
W działalność opozycyjną zaangażował się podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem „Komunikatów KOR” oraz „Robotnika”, był także odpowiedzialny za skład „Biuletynu Informacyjnego KOR” i „Zapisu”. Był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a podczas jednego z przesłuchań został pobity. W 1980 r. został członkiem Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW, a następnie Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. Był redaktorem i autorem wielu artykułów do „Biuletynu NZS”. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej rozpoczął pracę w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, gdzie również zaangażował się w działalność związkową. W dniu 21 stycznia 1982 r. został zwolniony dyscyplinarnie z pracy za inspirowanie protestów wśród załogi oraz za noszenie znaczka „Solidarności”. Do września 1982 roku pozostawał bez pracy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 5 Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN