Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Teresa Tenerowicz

ur. w 1940 roku w m. Arras
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Teresa Tenerowicz była delegatką na WZD Regionu Dolny Śląsk, a po wprowadzeniu stanu wojennego była poszukiwana przez Służbę Bezpieczeństwa. Do 1983 r. działała w grupie podziemnej „Eskulap”, a do 1989 r. związana była ze strukturami podziemnej służby zdrowia. W okresie od sierpnia do marca 1983 r. uczestniczyła w przygotowaniach audycji Radia Solidarność Walcząca. W październiku 1985 r. zostały przeprowadzone rewizje w pracy oraz w jej domu. Następstwem tego było przesłuchanie, po którym została zwolniona.
Teresa Tenerowicz od czerwca 1982 r. do 1988 r. była aktywną kolporterką podziemnej prasy, między innymi „Z dnia na dzień” oraz wydawnictw ,,Solidarności Walczącej”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej