Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Kramek

ur. w 1934 roku w m. Szymanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Franciszek Kramek był zatrudniony Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem struktur związku w zakładach regionu radomskiego oraz członkiem Komisji Zakładowej. W 1981 r. był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Ziemia Radomska. Po zdelegalizowaniu NSZZ "Solidarność" kontynuował działalność w jego podziemnych strukturach. Zajmował się m.in. drukowaniem oraz kolportowaniem podziemnego pisma „Wolny Robotnik”. Za swą działalność w dniu 10.04.1982 r. został internowany. Osadzony został w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, a następnie w Nowym Łupkowie i Załężu k. Rzeszowa. W dniu 10.11.1982 r. został zwoliony z internowania. Po odzyskaniu wolności Pan Franciszek Kramek kontynuował działalność opozycyjną. We wrześniu 1985 r. został aresztowany podczas spotkania drukarzy podziemnych w Kozienicach i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W dniu 19.11.1985 r. uchylony został środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego i zastosowano wobec niego dozór milicyjny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN