Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Potyrała Bolesław

Bolesław Bogusław Potyrała

ur. w 1960 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 143/2014
Biogram
Bolesław Bogusław Potyrała w latach 1980-1985 był studentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pracował następnie w Zakładzie Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle. Jako student uczestniczył w akcjach patriotycznych i protestacyjnych popierających rejestrację NSZZ „Solidarność” i NZS w Nowej Hucie i na terenie uczelni. W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w AGH. W trakcie stanu wojennego brał udział w szeregu manifestacji niepodległościowych na Rynku w Krakowie oraz w Nowej Hucie. W tym czasie przewoził z Krakowa do Jasła oraz kolportował ulotki i podziemne biuletyny.
W dniach od 28.04.1983 r. do 1.05.1983 r. wraz z ojcem i siostrą kolportował ulotki informujące o mszy św. w kościele św. Stanisława w Jaśle w dniu 1.05.1983 r. i organizowanym po niej kontrpochodzie. Stanął następnie na czele tego pochodu, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne i na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w parku miejskim. W związku z tymi wydarzeniami 4.05.1983 r. Wydział Śledczy SB KWMO w Krośnie wszczął dochodzenie, w ramach którego dokonano przeszukań w domu rodzinnym Bolesława  Potyrały oraz w Domu Studenckim, w którym mieszkał w Krakowie. Jego samego zatrzymano w areszcie Wydz. Śledczego SB KWMO w Krośnie na 48 godzin, a 9.05.1983 r. przedstawiono mu zarzuty dotyczące zamiaru wywołania niepokoju publicznego i rozruchów oraz posiadania materiałów NSZZ „Solidarność” i NZS. W dniu 30.06.1983 r. wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie warunkowo umorzył na okres 1 roku postępowanie karne w stosunku do Bolesława Potyrały, nakładając na niego obowiązek wykonania 20 godzin prac społecznych.
Bolesław Potyrała w latach następnych kontynuował działalność opozycyjną m.in. uczestnicząc w spotkaniach organizowanych w kościele św. Stanisława w Jaśle. W 1989 r. był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, a następnie został jego przewodniczącym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN