Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sadowska Janina

Janina Irena Sadowska

ur. w 1938 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Janina Sadowska była nauczycielką w Technikum Chemicznym oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, działającą w strukturach NSZZ „Solidarność”. 
Po dniu 13 grudnia 1981 r. przechowywała w miejscu pracy nielegalne wydawnictwa, które następnie były rozpowszechniane na terenie szkoły.
Na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego, w dniu 10 sierpnia 1985 r. została dyscyplinarnie pozbawiona prawa wykonywania zawodu nauczyciela i przeniesiona na stanowisko wychowawcy w internacie Studium Nauczycielskiego w Toruniu. Dopiero w 1987 r. uzyskała przeniesienie na stanowisko nauczyciela w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13.12.1981 – 04.06.1989)”, Toruń 2003.