Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wielechowski Paweł

Paweł Stanisław Wielechowski

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 297/2015
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Bistoma” w Łodzi. W 1981 r. został członkiem Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialnym za sprawy związane z kolportażem i wydawaniem materiałów propagandowych Związku. Przed powstaniem „Solidarności” utrzymywał kontakty z działaczami z KSS KOR w Łodzi.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego został dwukrotnie internowany. Pierwszy raz 13 grudnia 1981 r., w ośrodku przebywał do 23 kwietnia 1982 r. Zaledwie tydzień po zwolnieniu, wziął udział w nielegalnej demonstracji i bojkocie obchodów 1 Maja oraz zaagażował się w działalność Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego, w związku z czym Komendant Wojewódzki MO w Łodzi wystąpił z wnioskiem o ponowne internowanie (od dnia 8 maja 1982 r. do 23 lipca 1982 r.). 
Był organizatorem poligrafii, kolporterem oraz współautorem podziemnych wydawnictw. W dniu 6 marca 1984 r. został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem, że był inicjatorem powstania punktu poligraficznego, gdzie wydawane były podziemne pisma (m.in. pismo „Harce”). W dniu 25 lipca 1984 r. postępowanie w tej sprawie umorzono na podstawie przepisów ustawy o amnestii.
Po próbie zorganizowania demonstracji z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 1982 r. przez jakiś czas ukrywał się, w związku z czym jego zakład pracy ZPDz „Bistoma”  30 listopada 1982 r. rozwiązał z nim umowę o pracę. Wielokrotnie odwoływał się od tej decyzji do Sądu Pracy, ale jego zażalenie było odrzucane. Do 1984 r. pozostawał bez zatrudnienia. Od 1982 r. związany z Konfederacją Polski Niepodległej.
W 1984 r. skorzystał z możliwości wyjazdu emigracyjnego do Szwecji, gdzie podjął działania wspierające finansowo i organizacyjnie działania opozycji w kraju.  

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej