Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Strózik Stanisław

Stanisław Strózik

ur. w 1937 roku w m. Malinówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W maju 1968 r. uczestniczył w manifestacji studenckiej we Wrocławiu. W 1976 r. podczas publicznych zebrań w Mokrsku, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne, krytykował władze w kontekście sytuacji ekonomicznej wsi. Od października 1980 r. przewodniczył Gminnemu Komitetowi Założycielskiemu NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Mokrsku, współorganizował struktury związkowe w gminach ościennych, w 1981 r. uczestniczył w działaniach na rzecz rejestracji i zjednoczenia niezależnych związków zawodowych rolników. Od 13 do 24 grudnia 1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. Po jego opuszczeniu współorganizował pomoc dla internowanych. W latach 1982-1988 kolportował podziemne pisma na terenie Wrocławia i Mokrska, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walczącą” i „Wiadomości Bieżące”. W marcu 1989 r. brał udział w manifestacjach w Warszawie związanych z ponowną rejestracją NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W wyborach czerwcowych 1989 r. został wybrany posłem na Sejm RP z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W 1976 r. oraz w latach 1982-1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • G. Klonowski, „Strózik Stanisław” [w:] „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, t. 4, Warszawa 2020