Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gołębiewski Grzegorz

Grzegorz Gołębiewski

ur. w 1961 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Grzegorz Gołębiewski był aktywnym działaczem antysocjalistycznym. Swoją działalność polityczną prowadził w latach 1982-1988 na terenie Poznania i Szczecina, przez co był objęty stałą kontrolą operacyjną przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
W czasie studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej organizacji. Był również założycielem i redaktorem Biuletynu Informacyjnego Wydziałowej Agencji Informacyjnej UAM. W kwietniu 1981 r. na zjeździe NZS w Krakowie, będąc członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, wszedł w skład Ogólnopolskiego Komitetu NZS. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, dn. 13.12.1981 r., nie zaprzestał swojej antysystemowej działalności. Pisał wówczas artykuły, które miały być publikowane w podziemnych wydawnictwach. Zorganizował również grupę osób, która wyniosła i ukryła zgromadzoną dokumentację NZS z terenu Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. 
Za swoją antysocjalistyczną działalność został internowany dn. 21.06.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Zwolniony z internowania dn. 06.07.1982 r. 
Po powrocie z Poznania do Szczecina zajmował się zaopatrywaniem podziemia niepodległościowego z  terenu Szczecina, Poznania, Wrocławia oraz Warszawy w papier i inne środki techniczne wykorzystywane do druku. Miał także bezpośredni kontakt z osobami redagującymi i drukującymi podziemne wydawnictwa, takie jak „Grot” oraz „Jedność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN