Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Białowąs Bogdan

Bogdan Witold Białowąs

ur. w 1957 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pan Bogdan Białowąs w latach 1981-1989 należał do NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Lenin” w Mysłowicach. W dniach od 29 sierpnia do 3 września 1980 r.  brał czynny udział w strajku w KWK „Lenin” w Mysłowicach, który stanowił gest poparcia dla postulatów strajkujących stoczniowców z Wybrzeża oraz górników z KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. Wszedł w skład Tymczasowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” , którą powołano we wrześniu 1980 r. w KWK „Lenin” w Mysłowicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Bogdan Białowąs podjął w dniu 14 grudnia 1981 r. próbę zorganizowania strajku pod ziemią w szybie wentylacyjnym Wacław blokując pracę maszyn górniczych. Jednak wobec braku poparcia ze strony góników pracujących na zmianie, strajk przerwano. W związku z zaistniałą sytuacją Pan Bogdan Białowąs został przewieziony do siedziby komendy Milicji Obywatelskiej w Mysłowicach i tam przesłuchany. 
W latach 1983-1989 Pan Bogdan Białowąs był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Mariackim w Mysłowicach oraz przy parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Tychach. 
W 1984 r. Pan Bogdan Białowąs nawiązał współpracę z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ  „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, w ramach której pozyskiwano do kolportażu prasę podziemną lokalnych struktur związkowych tj.: „CIOS”, „Wytrwamy i Zwyciężymy”, „Zagłębiak” oraz „Zrąb”.  
W 1988 r. Pan Bogdan Białowąs uczestniczył w procesie reaktywacji i powołania Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Lenin” w Mysłowicach, następnie jej rejestracji przez Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Jako delegat uczestniczył w II Zjeździe „Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej, który odbył się w dniach 26 do 28 lutego 1989 r. w Ustroniu, podczas którego dokonano wyboru władz RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.  W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. Pan Bogdan Białowąs aktywnie uczestniczył  w działalności Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w Tychach i Mysłowicach, których zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 czerwca 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków