Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Stanisław Bysewski

ur. w 1952 roku w m. Żukowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Andrzej Bysewski, pracownik Zarządu Portu Gdynia, w sierpniu 1980 r. wszedł w skład Prezydium Komitetu Strajkowego. Jako aktywny działacz antysocjalistyczny 23.10.1980 r. został wpisany przez Służbę Bezpieczeństwa na listę osób przewidzianych do izolacji, a 12.01.1981 r. na listę osób przewidzianych do rozmów ostrzegawczych w wypadku zagrożenia porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa gdańskiego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w PRL, w dniu 14.12.1981 r. odmówił podpisania zbiorczej listy imiennej osób zobowiązanych do pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej. W związku z jego postawą w dniu 06.08.1982 r. przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, a 29.08.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Internowanie uchylono dnia 03.12.1982 r. i w dniu 06.12.1982 r. zwolniono go z OO w Strzebielinku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN