Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Wiktor Kawałko

ur. w 1956 roku w m. Zamość
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej i członkiem NSZZ „Solidarność” w Zamojskiej Fabryce Mebli. 21.09.1982 r. został zatrzymany za malowanie, wraz z grupą osób, w dniach 12-13.09.1982 r., antypaństwowych napisów oraz wywieszenie flag narodowych z napisem „Solidarność” na terenie Zamojskiej Fabryki Mebli. W dniu 13.09.1982 r., przeprowadzono przeszukanie Jego pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych. W dniu 21.09.1982 r. Prokuratura Rejonowa w Zamościu złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie Pana Tomasza Kawałko w okresie od 21.09 do 26.11.1982 r., w związku z prowadzeniem przez Niego „antypaństwowej” działalności i przynależność do zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”.  Sprawa została przekazana z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Zamościu, który na posiedzeniu w dniu 26.11.1982 r., skazał Pana Tomasza Kawałko z dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę 30000 złotych. Pomimo represji stosowanych przez Służbę Bezpieczeństwa Pan Tomasz Kawałko nie zaprzestał opozycyjnej działalności i nadal wraz z innymi pracownikami Zamojskiej Fabryki Mebli tworzył podziemne struktury „Solidarności”. W latach 1982-1984 przechowywał, drukował i kolportował nielegalne wydawnictwa, ulotki, czasopisma, informatory, literaturę, biuletyny, prasę oraz wpłacał i zbierał składki na NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Rozprowadzał także znaczki o tematyce religijno-solidarnościowej. W okresie 1984-1988 r., Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła z Nim szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych w sprawie jego opozycyjnej aktywności oraz na okoliczność uczestnictwa w obchodach świąt majowych oraz zabezpieczenia kampanii i wyborów do rad narodowych w województwie zamojskim. W 1989 roku Pan Tomasz Kawałko brał udział w kampanii przedwyborczej i wyborach do Sejmu, na terenie województwa zamojskiego jako kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, z ramienia NSZZ „Solidarność” w Zamościu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej