Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Marek Stajnke
ur. w 1958 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016

Biogram

Marek Stajnke od marca 1980 r. był zatrudniony w  Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych (GIS) w Gdańsku. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w GIS. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w wielu demonstracjach ulicznych, był kilkukrotnie zatrzymywany i pobity przez ZOMO. Był też karany grzywnami przez kolegia  ds. wykroczeń. Od 1982 r. zajmował  się kolportażem prasy podziemnej. W latach 1983-1988 działał w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. Pracował jako drukarz w tajnej drukarni razem z pracownikami Stoczni Północnej w Gdańsku: Leszkiem Urbą i Zdzisławem Kozłowskim. Pełnił funkcję łącznika między gdańskimi a szczecińskimi podziemnymi strukturami „Solidarności”. Od 1984 r. należał do Bractwa Oblatów Św. Brygidy w Gdańsku. Po strajkach w sierpniu 1988 r. współtworzył NSZZ „Solidarność” w zakładzie „Metalcoop”, w którym wtedy pracował. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków