Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Türschmid Barbara

Barbara Irena Türschmid

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 41/2013
Biogram
W styczniu 1969 r. przystąpiła do nielegalnej organizacji „Ruch”, w której działała do 20 czerwca 1970 r. W łódzkim ośrodku „Ruchu” pełniła funkcję skarbnika i aktywnie uczestniczyła w spotkaniach dyskusyjnych grupy. Niektóre z tych spotkań organizowała w swoim miejscu zamieszkania. Na podstawie dostarczanych przez nią materiałów redagowano drugie, obok Biuletynu, pismo „Ruchu”, zwane Informatorem. W styczniu 1970 r. wzięła udział w akcji ekspropriacyjnej, zakończonej kradzieżą maszyny do pisania z budynku Politechniki Łódzkiej. W dniu 7 września 1970 r. zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zamienionego z dniem 9 kwietnia 1971 r. na dozór milicyjny. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla m. Łodzi z dnia 13 września 1971 r. została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz karę pozbawienia praw publicznych na jeden rok, uchyloną w dniu 25 lutego 1972 r. w wyniku rewizji przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN