Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wiesław Zbigniew Główczyński

ur. w 1955 roku w m. Połczyn Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 448/2021
Biogram
Był organizatorem manifestacji na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 13 maja 1982 r. Z tego powodu, na podstawie decyzji nr 720 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z 15.05.1982 r. został internowany i 18.05.1982 r. osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. W trakcie internowania był szykanowany (uniemożliwienie widzenia w dniu 20.06.1982 r. i kary dyscyplinarne). Zwolniony z internowania 23.07.1982 r., na podstawie decyzji nr 269 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku o uchyleniu internowania. Po zwolnieniu z internowania nie zaniechał prowadzenia działalności opozycyjnej. Zaangażowany był w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Trójmiasta i uczestniczył w kolportażu ulotek, wydawnictw oraz bezdebitowych publikacji. Z tego powodu był inwigilowany do 1989 r. i objęty postępowaniem prokuratorskim. W dniu 15.06.1984 r. przeprowadzono w mieszkaniu Wiesława Główczyńskiego przeszukanie, w wyniku którego odnaleziono liczne egzemplarze literatury bezdebitowej, broszury i ulotki sygnowane przez „Solidarność”. W wyniku powyższego został zatrzymany i osadzony w areszcie na 48 godzin. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej