Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Kot

ur. w 1954 roku w m. Oława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2012
Biogram
W 1980 r. współorganizował struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy- Zarządzie Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych. Na przełomie lat 1980-1981 wspierał uczestników strajków ustrzycko-rzeszowskich. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową m.in. kolportując nielegalne ulotki oraz biorąc udział w spotkaniach członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W tym okresie ukrył również dokumenty Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Ustrzykach Dolnych, które przekazał w 2007 r. do Oddziału IPN w Rzeszowie. W związku z prowadzoną działalnością był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a jego mieszkanie poddawano rewizjom.
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. był internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Jednostce Wojskowej Nr 3466 w Czerwonym Borze. Ćwiczenia te nie miały nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa, służyły natomiast odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i były represją polityczną wobec wcielonych. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
W 1989 r. zaangażował się w odbudowę struktur NSZZ „Solidarność” w ZBL w Ustrzykach Dolnych.

Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN