Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Jan Kurzyna

ur. w 1958 roku w m. Biłgoraj
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W okresie studiów na SGGW w Warszawie, w latach 1977-1982, wspierał działalność Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, który powstał w Lisewie 10.09.1978 r. Był bliskim współpracownikiem Henryka Bąka, twórcy Niezależnego Związku Rolników. Kolportował prasę związkową „Rolnik Niezależny”, „Postęp” wśród studentów SGGW oraz w regionie zamojskim, a także organizował konspiracyjne spotkania z Henrykiem Bąkiem na Zamojszczyźnie. Uczestniczył także w podobnych spotkaniach na terenie woj. radomskiego w Mogielnicy, Lisewie, Zbroszy Dużej. Był uczestnikiem, a niejednokrotnie też prelegentem Niezależnych Uniwersytetów Ludowych, które działały w Lisewie i Zbroszy Dużej od 1979 roku. Marian Kurzyna organizował także na SGGW spotkania z działaczami antykomunistycznymi m.in. z Andrzejem Gwiazdą, Henrykiem Bąkiem i innymi. W czerwcu 1980 roku uczestniczył w postawieniu krzyża na terenie osiedla akademickiego na warszawskim Ursynowie w pierwszą rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Od powstania we wrześniu 1980 roku NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” aktywnie agitował na rzecz tego związku, współorganizował demonstracje pod sądami, gdzie rozpatrywano sprawy o jego rejestrację oraz był głównym prelegentem na spotkaniach z rolnikami w różnych miejscowościach na terenie całej Polski. Podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu NSZZ „Solidarność Wiejska”, który odbył się 14.12. 1980 r. w auli Politechniki Warszawskiej, z udziałem blisko 1500 osób, prowadził sekretariat Zjazdu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności Wiejskiej”. Kolportował pisma „Rolnik Niezależny”, „Placówka” inne, również na terenie Zamojszczyzny, gdzie powrócił po ukończeniu studiów w Warszawie. W grudniu 1982 roku podjął pracę w charakterze nauczyciela w Zbiorczej Szkole Gminnej w Biłgoraju. W 1983 roku należał do tych nauczycieli, którzy stanęli w obronie krzyży. Nadal był aktywny w podziemnych strukturach „Solidarności Wiejskiej”. W połowie lat 80-tych był członkiem władz NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” i pełnił funkcję sekretarza. W 1988 r. zaangażował się w działania zmierzające do reaktywacji PSL Mikołajczykowskiego. Uczestniczył m.in. w przygotowywaniu i kolportowaniu reaktywowanej równocześnie „Gazety Ludowej” – organu prasowego tego Stronnictwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Eugeniusz Wilkowski, Solidarność na ziemi biłgorajskiej w latach 1980-1989, Chełm 2010