Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żuralski Zdzisław
Zdzisław Żuralski
ur. w 1943 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017

Biogram

Pracownik Zakładu Sprzętu Oświetleniowego „Polam” w Pile i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” tamże. Członek Komisji Zakładowej. 14.12.1981 r. uczestniczył w konspiracyjnym spotkaniu w mieszkaniu Romana Nisiewicza na którym powołano Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w ZSO Polam. Współorganizował akcję pomocy represjonowanym za przekonania, brał udział w akcji kolportażu ulotek i plakatów oraz literatury niezależnej na terenie miasta i zakładu pracy. Uczestniczył w manifestacji w Pile w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. 30 sierpnia 1983 r. zatrzymany na 48 godzin w areszcie KMMO w Chodzieży.
Ze względu na swoją działalność inwigilowany w latach 1984 – 1987 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Prelengator".

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN