Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Tatara

ur. w 1948 roku w m. Jabłonna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2020
Biogram
W latach 1982-1983 zajmował się kolportażem prasy podziemnej i wydawnictw niezależnych na terenie Kraśnika. Przewoził te materiały np. Biuletyn Informacyjny Ziemi Kraśnickiej NSZZ „Solidarność” z Warszawy, gdzie był drukowany lub odbierał je na stacji PKP Kraśnik od kurierów z warszawskiej drukarni, a następnie dostarczał na teren Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. W grudniu 1982 roku Tadeusz Tatara przewiózł z Warszawy do Kraśnika podziemną drukarnię (ramkę, wałek, matryce i farbę). Pan Tadeusz Tatara był łącznikiem miedzy środowiskiem działaczy NSZZ „Solidarność” w Kraśniku, a ukrywającymi się w Warszawie, przywódcami strajku w FŁT w grudniu 1981 roku : Wiesławem Pastuszką, Aleksandrem Oczakiem i Janem Szlafką. W drugą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1983 r. Tadeusz Tatara uczestniczył, wraz z Aleksandrem Oczakiem, w malowaniu haseł na ścianach budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Kraśniku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków