Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Wrzosek

ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 648/2012
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z organizatorów podziemnej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Zakładach Remontowych Energetyki Warszawa, którą kierował do 1989 r. Organizował na terenie ZREW strajki ogłaszane przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”, a także zbiórki pieniędzy dla Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 
Redagował oraz drukował pismo „Solidarność Energetyczna”. Kolportował „Tygodnik Mazowsze”, „Wolę”, „Niepodległość”, „KOS” i „Bazę”. Od 1988 r. był członkiem Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej oraz kolporterem „Robotnika”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN