Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chorzępa Kazimierz

Kazimierz Chorzępa

ur. w 1953 roku w m. Sokołów Małopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Kazimierz Chorzępa, rolnik prowadzący własne gospodarstwo rolne w Trzebusce w gminie Sokołów Małopolski. W 1980 r. włączył się w organizację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Sokołowie Małopolskim. Uczestniczył w strajkach chłopskich w Ustrzykach Dolnych oraz w budynku b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie zakończonych podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Po 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w organizację Duszpasterstwa Rolników w Górnie, Łowisku, Leżajsku i Sokołowie Małopolskim. W 1983 r. współorganizował Rzeszowski Komitet Oporu Rolników „Solidarność”. Od 1984 r. współpracował z „Solidarnością Walczącą” Oddział Rzeszów. Współredagował biuletyn informacyjny Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność” – „Wieś Polska”. Był kolporterem wydawnictw podziemnych. Uczestniczył w spotkaniach działaczy NSZZ RI „Solidarność” w Soninie, Słocinie, Rzeszowie, brał udział w uroczystościach z okazji rocznic porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W 1985 r. podczas przeszukania w jego domu znaleziono wydawnictwa bezdebitowe oraz znaczki Duszpasterstwa Rolników. 
Zaangażowany był w odkrywanie prawdy i przywracanie pamięci o funkcjonującym w 1944 r. i usytuowanym nieopodal domu rodzinnego Chorzępów obozie NKWD w Trzebusce koło Sokołowa Małopolskiego oraz ujawnianie faktów dotyczących zbrodni NKWD w Turzy. W październiku 1988 r. był jednym z organizatorów mszy św. w intencji pomordowanych przez NKWD w Turzy.
W latach 1988-1989 jako działacz opozycyjny prowadzący „aktywną działalność antysocjalistyczną” objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych. Przez cały okres działalności był inwigilowny i wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB.
5 marca 1989 r. został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Rzeszowie oraz delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ RI „Solidarność”. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu włączył się w przygotowania do wyborów parlamentarnych. Organizował spotkania z kandydatami startującymi z list „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności